Parochie H. Petrus Baarlo

Tarieven voor kerkelijke diensten 2016

Volgens de richtlijnen van het bisdom gelden vanaf 1 januari 2014 de volgende tarieven.

Na overleg binnen ons cluster Baarlo-Maasbree-Kessel en Kessel-Eik zijn we tot een gezamenlijke afspraak gekomen.

Vanaf 1 januari 2014 hanteren we de volgende tarieven:

H. Mis door de week €10.-

H. Mis in het weekend € 25,-

Het is mogelijk om een zogenaamde STICHTING te maken voor HH. Missen in een weekend.

De kosten hiervan hangen samen met het tarief van een weekend H.Mis en wel als volgt:

Stichting voor 20 jaar € 500,-

Stichting voor 10 jaar € 250,-

De kosten voor uitvaartdiensten, huwelijksdiensten of extra jubileumdiensten hangen af van

het feit, of men WEL of NIET meedoet aan de jaarlijkse kerkbijdrage in onze parochie.

Indien men meedoet aan de jaarlijkse kerkbijdrage, worden voor uitvaartdiensten, huwelijksdiensten en voor extra jubileumdiensten GEEN kosten in rekening gebracht. Door het Bisdom wordt daarbij uitgaan van MINIMAAL € 100,- Indien men met minder meedoet, wordt verondersteld bij bovengenoemde diensten het tekort aan te vullen, uitgaande van wat de laatste vier jaar is bijgedragen.

Voor de gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

overige bankzaken bankrek.nr. NL31RABO 0103.9038.60 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Petrus Baarlo

Indien men NIET meedoet aan de kerkbijdrage, worden bij extra diensten de volgende bedragen in rekening gebracht:

 

Uitvaartdiensten in de kerk

met koor

€  400

€  460

Avondwake vóór uitvaartdienst

--------

Begeleiding naar crematorium na uitvaartdienst

€  50

Crematiedienst na voorafgaande avondwake

€  400

Alleen Crematiedienst in Crematorium

€  400

Alleen avondwake in de kerk zonder navolgende uitvaartdienst

€  250

Huwelijksviering exclusief koor

€  400

Jubileumviering exclusief koor

€  250

Doopviering

€  40