Parochie H. Petrus Baarlo

Nieuws

 

Denk mee aan het ontwikkelen van mogelijke nevenactiviteiten van het kerkgebouw in Baarlo

Heeft u ideeën meldt ze op kerkgebouw@baarlo.nl dan wordt met U contact opgenomen. U kunt zich via dit mailadres voor 15 oktober 2018 opgeven om in een werkgroep mee te denken over mogelijke nevenactiviteiten van het kerkgebouw in Baarlo.

Onderzoek naar nevenactiviteiten van het kerkgebouw Baarlo.

Het kerkbestuur van de parochie H. Petrus heeft in oktober 2016 een subsidieverzoek gedaan voor een studie van een mogelijke herbestemming van de kerk in Baarlo. De rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE) heeft op dit subsidieverzoek positief gereageerd.

Uitgangspunt bij deze studie is dat het kerkgebouw behouden moet blijven voor erediensten. De mensen kunnen evengoed op de zondagmorgen naar de hoogmis en ook blijft de mogelijkheid om de rouw en trouwdiensten in de kerk te houden.

Deze studie is opgedragen aan WY-architecten uit Eindhoven, die is gespecialiseerd in dit soort studies. Zij hebben in het dekenaat van Horst al meerdere kerken geadviseerd.

Architect Huub Swillens heeft op 24 september 2018 uitleg geven over zijn aanpak en nodigt inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties uit om met ideeën te komen voor het uitzoeken naar mogelijke nevenactiviteiten in het kerkgebouw in Baarlo.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de werkgroep die er al mee bezig is, uit te breiden om een zo groot mogelijk inbreng van en draagvlak te krijgen in de parochie.

 

Thomas a Kempis Avond:

 

Op maandag 8 oktober a.s. organiseert de Thomas a Kempis groep een lezing over Mariale spiritualiteit. Ondanks de crisis in de kerk blijft Maria een zeer geliefde heilige die veel aanbeden wordt. Welke kerk of kathedraal je ook binnen gaat, bij het Maria altaar branden de meeste kaarsjes. Verder geldt dat je ook tegenwoordig nog in veel huiskamers of slaapkamers kleine en grotere beelden van Maria tegen komt. De verering van Maria leeft ook in onze tijd.

Het Kapelke van Genooi is en blijft een geliefd bedevaart oord, net als het op een steenworp van Noord Limburg gelegen Kevelaer,  en wat te denken van de Sterre der Zee in Maastricht. Allemaal plaatsen die ook tegenwoordig mensen aanspreken.

Zelfs bij jongeren in huis zie je soms een teken van aanbidding van Maria.

Kernwoorden deze avond over Mariale spiritualiteit zullen zijn 

Maria,

ontvankelijkheid,

bron van gebed,

stilte, 

hernemen,

durven instemmen

Wat maakt dat we ook als moderne mensen Maria zo in ons hart gesloten hebben.  Eigenlijk tegengesteld aan wat je zou verwachten in onze tijd.

Waar staat Maria symbool voor. Hoe kan het dat Maria ons zo blijft raken en aantrekken.

Pastoor Andre Pierik van de Foyer de Charite uit Thorn verzorgt de avond.

 

We beginnen om 20.00 uur.

Eenieder is van harte welkom.

Er is koffie en thee in de pauze.

We vragen een vrijwillige bijdrage.

Plaats van handelen is het kerkzaaltje, Markt 2 Baarlo

 

 

Connectgroep:

Onze parochie is begin 2018 gestart met de Connectgroep. Deze groep streeft 2 doelen na:

1. Meer groeien in onze persoonlijke relatie met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.

2. Meer groeien als christenen naar elkaar toe in plaats van op ons eigen eilandje te blijven zitten.

Wat doen we: bijbel lezen, het behandelen van vragen/onderwerpen, gebed, workshops en meer. We hopen ook lofprijzing en aanbidding te gaan doen in de toekomst. Van de deelnemers wordt verwacht dat men actief en zo vaak mogelijk mee doet.

Kies je dus bewust voor meer geloofsdiepgang, dan zul je je in deze groep thuis voelen.

Bijeenkomsten 1 maal per maand. Plaats: kerkzaaltje van de parochie Baarlo, Markt 1, 5991 AT Baarlo.

Datums tweede halfjaar 2018: Maandag 20 augustus, 10 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. Aanvang: 19.30 uur - 21.30 uur. Graag 19.20 aanwezig zijn. Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee/koekje/nutsvoorziening.

Meer informatie: Adriana Bronneberg 077-7501637 Bij besluit deelname graag van te voren aanmelden door een mail te sturen met contactgegevens naar het volgende emailadres: parochiebaarloconnectgroep@gmail.com.

“Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen”.

 


Giften aan de kerk

 

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar van de Belasting (i.v.m. ANBI-status van de kerken)Een deel van de parochianen geven jaarlijks een gift aan de kerk middels de kerkbijdrage.

Bij een eenmalige schenking is een deel aftrekbaar, het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag (met een maximum van 10% van het (verzamel)inkomen), mag u aftrekken van de Belasting. Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar mits dit voor minimaal vijf jaar, die uiterlijk eindigt bij uw eerder overlijden, in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd. (Dit hoeft sinds 2014 niet meer via de notaris te gebeuren.)

 

Uitvaart in de kerk

 

Zoals u allen weet, is het sterven van een dierbaar familielid is een aangrijpend  en heftig gebeuren. Aansluitend moet er ook nog heel wat geregeld worden, vaak op korte termijn. Bij de uitvaart die volgt, wil je op een heel persoonlijke wijze afscheid nemen van de overledene. In de kerk kennen we de traditionele uitvaart geleid door de pastoor met een Heilige Mis, met daarin ook ruimte voor een persoonlijk woord etc. van de familie of vrienden. Er is tevens de mogelijkheid voor een avondwake en ook voor een uitvaart met gebedsdienst, deze kan door een vrijwilliger(ster) of pastoor geleid worden.  Hierbij is er nog meer ruimte voor eigen inbreng m.b.t. het afscheid nemen met teksten en muziek, maar zal er geen eucharistie (H. Mis) gevierd worden.  Naar wens zullen er een of meer gebedsteksten worden geïntegreerd. Een vrijwilliger of pastoor van de kerk helpt de nabestaanden bij het afstemmen van een en ander op elkaar, zodat het een mooi afscheid mag worden waar je later tevreden op kunt terugkijken. Het proces van rouw is immers al moeilijk genoeg. We willen u helpen en bijstaan en samen bekijken wat het beste bij de overledene en nabestaanden past. Als u nog vragen heeft, verzoeken wij u deze te stellen en contact op te nemen met pastoor Hub Horstman telefoon: 077-4771275 of  via pastoor@parochiebaarlo.nl