Parochie H. Petrus Baarlo

Nieuws

 

 

Connectgroep:

Onze parochie is begin 2018 gestart met de Connectgroep. Deze groep streeft 2 doelen na:

1. Meer groeien in onze persoonlijke relatie met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest.

2. Meer groeien als christenen naar elkaar toe in plaats van op ons eigen eilandje te blijven zitten.

Wat doen we: bijbel lezen, het behandelen van vragen/onderwerpen, gebed, workshops en meer. We hopen ook lofprijzing en aanbidding te gaan doen in de toekomst. Van de deelnemers wordt verwacht dat men actief en zo vaak mogelijk mee doet.

Kies je dus bewust voor meer geloofsdiepgang, dan zul je je in deze groep thuis voelen.

Bijeenkomsten 1 maal per maand. Plaats: kerkzaaltje van de parochie Baarlo, Markt 1, 5991 AT Baarlo.

Datums tweede halfjaar 2018: Maandag 20 augustus, 10 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. Aanvang: 19.30 uur - 21.30 uur. Graag 19.20 aanwezig zijn. Vrijwillige bijdrage voor koffie/thee/koekje/nutsvoorziening.

Meer informatie: Adriana Bronneberg 077-7501637 Bij besluit deelname graag van te voren aanmelden door een mail te sturen met contactgegevens naar het volgende emailadres: parochiebaarloconnectgroep@gmail.com.

“Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen”.

 

 
 
 

Thomas á kempis avonden:

 
Er zijn nog geen nieuwe data bekend voor de Thomas á Kempis avonden. Zodra deze bekend zijn zullen we deze op de website publiceren.
 
 


Giften aan de kerk

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar van de Belasting (i.v.m. ANBI-status van de kerken)Een deel van de parochianen geven jaarlijks een gift aan de kerk middels de kerkbijdrage.

Bij een eenmalige schenking is een deel aftrekbaar, het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag (met een maximum van 10% van het (verzamel)inkomen), mag u aftrekken van de Belasting. Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar mits dit voor minimaal vijf jaar, die uiterlijk eindigt bij uw eerder overlijden, in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd. (Dit hoeft sinds 2014 niet meer via de notaris te gebeuren.)

 

Uitvaart in de kerk

Zoals u allen weet, is het sterven van een dierbaar familielid is een aangrijpend  en heftig gebeuren. Aansluitend moet er ook nog heel wat geregeld worden, vaak op korte termijn. Bij de uitvaart die volgt, wil je op een heel persoonlijke wijze afscheid nemen van de overledene. In de kerk kennen we de traditionele uitvaart geleid door de pastoor met een Heilige Mis, met daarin ook ruimte voor een persoonlijk woord etc. van de familie of vrienden. Er is tevens de mogelijkheid voor een avondwake en ook voor een uitvaart met gebedsdienst, deze kan door een vrijwilliger(ster) of pastoor geleid worden.  Hierbij is er nog meer ruimte voor eigen inbreng m.b.t. het afscheid nemen met teksten en muziek, maar zal er geen eucharistie (H. Mis) gevierd worden.  Naar wens zullen er een of meer gebedsteksten worden geïntegreerd. Een vrijwilliger of pastoor van de kerk helpt de nabestaanden bij het afstemmen van een en ander op elkaar, zodat het een mooi afscheid mag worden waar je later tevreden op kunt terugkijken. Het proces van rouw is immers al moeilijk genoeg. We willen u helpen en bijstaan en samen bekijken wat het beste bij de overledene en nabestaanden past. Als u nog vragen heeft, verzoeken wij u deze te stellen en contact op te nemen met pastoor Hub Horstman telefoon: 077-4771275 of  via pastoor@parochiebaarlo.nl