Parochie H. Petrus Baarlo

Nieuws

 

 

 

Informatie avond KCV 

 

Woensdag 25 oktober 2017

Info-avond over de KCV (Katholieke Charismatische Vernieuwing)
 
Met Pinksteren 2017, 50 jaar KCV, heeft paus Franciscus ons opgeroepen om datgene wat wij ontvangen hebben als kcv, door te geven en verder te brengen. Verspreid de doop in de Geest, daartoe riep hij ons op.
Graag komen we iets vertellen over de kcv (katholieke charismatische vernieuwing) op 25 oktober 2017.
 
Simone Klarenbeek en Ine Stassen.
 
Inloop kerkzaaltje met koffie/thee vanaf 19.30 uur
Aanvang KCV info presentatie: 20.00 uur
 
 

 

Nieuwe Thomas a Kempis avonden 2017

 

De Thomas a Kempis groep organiseert na de zomer weer lezingen, 1 x in de maand op maandagavond van 20.00uur tot 22.00uur.

Als het programma, data, onderwerp en spreker bekend zijn, zullen we het oa. hier vermelden op de website.

 

Afscheid Pastoor Hub Horstman en nieuwe Kapelaan Te Boekhorst per 29 september 2016

Pastoor Hub Horstman van parochie Baarlo en clusterpastoor van het cluster Baarlo, Maasbree, Kessel en Kessel-eik, heeft per 29 september jl. een nieuwe benoeming gekregen als kapelaan in de cluster Beek , Neerbeek, Spaubeek en Sweikhuizen. Dit is op eigen v erzoek van Pastoor Horstman gebeurt, zoals hij zelf zegt: "Ik ben geen bestuurder, maar een herder".  In parochie Baarlo zijn de priesterlijke taken overgenomen door Kapelaan te Boekhorst. De verantwoordelijkheid en dus bestuurstaken van de cluster zijn overgenomen  door Deken de Graaf Woutering. 


Giften aan de kerk

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar van de Belasting (i.v.m. ANBI-status van de kerken)Een deel van de parochianen geven jaarlijks een gift aan de kerk middels de kerkbijdrage.

Bij een eenmalige schenking is een deel aftrekbaar, het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag (met een maximum van 10% van het (verzamel)inkomen), mag u aftrekken van de Belasting. Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar mits dit voor minimaal vijf jaar, die uiterlijk eindigt bij uw eerder overlijden, in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd. (Dit hoeft sinds 2014 niet meer via de notaris te gebeuren.)

 

Uitvaart in de kerk

Zoals u allen weet, is het sterven van een dierbaar familielid is een aangrijpend  en heftig gebeuren. Aansluitend moet er ook nog heel wat geregeld worden, vaak op korte termijn. Bij de uitvaart die volgt, wil je op een heel persoonlijke wijze afscheid nemen van de overledene. In de kerk kennen we de traditionele uitvaart geleid door de pastoor met een Heilige Mis, met daarin ook ruimte voor een persoonlijk woord etc. van de familie of vrienden. Er is tevens de mogelijkheid voor een avondwake en ook voor een uitvaart met gebedsdienst, deze kan door een vrijwilliger(ster) of pastoor geleid worden.  Hierbij is er nog meer ruimte voor eigen inbreng m.b.t. het afscheid nemen met teksten en muziek, maar zal er geen eucharistie (H. Mis) gevierd worden.  Naar wens zullen er een of meer gebedsteksten worden ge├»ntegreerd. Een vrijwilliger of pastoor van de kerk helpt de nabestaanden bij het afstemmen van een en ander op elkaar, zodat het een mooi afscheid mag worden waar je later tevreden op kunt terugkijken. Het proces van rouw is immers al moeilijk genoeg. We willen u helpen en bijstaan en samen bekijken wat het beste bij de overledene en nabestaanden past. Als u nog vragen heeft, verzoeken wij u deze te stellen en contact op te nemen met pastoor Hub Horstman telefoon: 077-4771275 of  via pastoor@parochiebaarlo.nl

 

Restauratie ramen

Het is u waarschijnlijk al opgevallen,  dat er bij de kerk enkele glas in lood ramen ontbreken.Deze zijn eruit genomen voor restauratie van het lood, dat dringend aan vervanging toe was.Alle glas in lood ramen op begane grond worden aangepakt en het is een hele klus die wel enige tijd in beslag zal nemen.Zoals u kunt vermoeden is het een behoorlijke kostenpost van €14291,38 (inclusief schilderwerk van de kozijnen) die op ons afkomt.We willen daarom een beroep doen op de gemeenschap, die via het geloof verbonden is en ieder die de kerk een warm hart toedraagt.Het kerkgebouw is mede dorpsbepalend en hopen, dat ieder voor wie dat mogelijk is middels een kleine of grote gifteen bijdrage kan leveren. Waarvoor al hartelijk dank namens het clusterbestuur. 

 NL31RABO 0103.9038.60 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Petrus Baarlo