Parochie H. Petrus Baarlo

Bestuur

Per 1 januari  2015 is er een clusterbestuur voor de parochies Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-Eik (MKBE) samen.

A. de Graaf Woutering     administrator (pastoor) voorzitter   Hoofdstraat 7, 5961 EX  Horst tel. 3981416

 Jan Berden       vicevoorzitter     de Voort 6, 5991 DC Baarlo,

Arno Houwen       secretaris     Veersepad 10a, 5995 AE Kessel tel. 4621750     

Mart Bedaux       penningmeester     Gerrittenweg 15, 5916 SC Venlo

Dre Verlinden      Laar 2, 5993 RB Maasbree tel. 4650486

Iet Dings-Bovendeerdt       Rijksweg 50, 5995 NW Kessel tel. 4621860         

Loes Timmermans-Timmermans       Kuypershof 3, 5995 NG Kessel-Eik tel. 4621678     

Merche Derks     Heideweg 10, 5993  CN    Maasbree    tel. 3518180