Parochie H. Petrus Baarlo

Adressen

Parochiekerk H. Petrus 
Markt 3 
5991 AT Baarlo
077-4771275

 

Overige adressen
 

Contactpersonen parochiele werkgroepen:

Koster
Thijs Janssen

Collectanten

John Janssen

Acolieten
Johnny Delvax, Sprunklaan 18, 5991 XG Baarlo. telefoon 077-477.06.54315289

Misdienaars
kapelaan en Johnny Delvax, markt 3, 5991 AT, Baarlo, tel. 4771275

Lectoren
Dhr. J. Janssen, Kerkveldstraat 19, 5991 BA Baarlo. telefoon 077-477.1573

Herenkoor
Dhr. Fr. Rooijakkers, Kwisbeeklaan 10, 5991 Xj Baarlo. telefoon 077-477.2530
Dirigenten: 
Dhr. P. Penders, Spinnerstraat 1, 5991 MG Baarlo. telefoon 077-477.3844
Dhr. M. Hermans, Maasstraat 47, 6051 CL Maasbracht. telefoon 0475-463566
Dhr. J. Egberinck, Alberdingk Thijmstraat 11a, 5921 BA Blerick. telefoon 077-466.0350
 

Gemengd koor/Dameskoor
Dhr. W. van de Bemt: Kwistbeeklaan 6, 5991 XJ Baarlo. telefoon 077-477.1499
Dirigent en Organist: 
Dhr. T. Timmermans, van Montfortstraat 28, 5991 CL Baarlo. telefoon 077-477.2207

Pastoraatsgroep
Secretariaat: Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 077-4771275, e-mail: info@parochiebaarlo.nl

Rozenkrans
Mevr. M. Mertens-Kersten, Sprunklaan 14, 5991 XG Baarlo. telefoon 077-477.3544

Avondwakegroep
Dhr. Chr. Bruijnen, Voorste Horst 8, 5991 DL Baarlo. telefoon 077-477.1517

Doopsel
p.a.: Pastorie, Markt 3, 5991 AT Baarlo. telefoon 077-477.1275

Vormselwerkgroep
p.a. Pastorie, Markt 3, 5991 AT Baarlo. telefoon 077-477.1275

Stuurgroep Eerste H. Communie
Kapelaan in samenwerking met de stuurgroep en de drie basisscholen. 

 

Gezinsvieringengroep
p.a. Pastorie, Markt 3, 5991 AT, Baarlo, tel. 4771275

Begroetingsgroep
Mevr. F. Bors, van Montfortstraat 12, 5991 CL Baarlo. telefoon 077-477.1561

Kleuterkerstgroep
Mevr. T. Joppen-van Lier, Hoogstraat 13, 5991 XC Baarlo. telefoon 077-477.2297

Huwelijksvoorbereiding
p.a. Pastorie, Markt 3, 5991 AT Baarlo, telefoon 077-4771275

Ziekenbezoekgroep
Ziekenhuis en verpleeghuizen: Mevr. M. Vullings, Pr. Christinestraat 3, 5991 XL Baarlo. telefoon 077-477.2231

MOV-groep
Chantal Peeters, Past. Geenenstraat,10, tel. 06.23529280 

lnterieurverzorging
Mevr. M. van Haaren, Karel Doormanstraat 18, 5991 AN Baarlo. telefoon 077-477.2395

Bloemverzorging
Dhr. L. Vullings, Pr. Christinestraat 3, 5991 XL Baarlo. telefoon 077-477.2231

Exterieurverzorging
Dhr P. Crienen, Molenberg 12  5991 AL Baarlo. telefoon 077-477.2354

Kerststalgroep
Dhr. P. Crienen, Molenberg 12, 5991 AL Baarlo. telefoon 077-477.2354

Stichting Begraafplaats Baarlo

Gerard Hanssen, Kwistbeeklaan 2 5991  XJ tel. 1494.

 

Administratie
Pastorie: Markt 3, 5991 AT Baarlo. telefoon 077-477.1275. e-mail: info@parochiebaarlo.nl

Mv. M. Vullings,  Prinses Christinestraat 3, 5991 XL Baarlo. telefoon: 077-477.2231.
Mv. J. Oehlen-Heines, Alber Neuhuysstraat 2, 5991 XZ. Baarlo. telefoon 077-477.2042 e-mail:
info@parochiebaarlo.nl 
Mevr. A. Peeters-van Horick, Spinnerstraat 13, 5991 MG Baarlo, telefoon 077-477.2715 e-mail: alie.peeters@hotmail.com

Webmaster
Kapelaan samen met Mia Vullings en Chantal Peeters.
 
Cluster: Maasbree, Kessel, Kessel-Eik en Baarlo

Parochie H. Aldegundis Maasbree, Kapelaan te Boekhorst
Pastorie: Dorpsstraat 4, 5993 AN Maasbree
telefoon 077-465.1219 fax 077-465.0752
e-mail:
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
website: www.parochie-maasbree.nl

Parochie O.L.Vrouw Geboorte Kessel, Pastoor L. Verhaag
Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen Kessel-eik, Pastoor L. Verhaag
Pastorie: Dorpsstraat 13, 5995 AX Kessel
telefoon 077-462.1265 fax 077-462.2765
e-mail:
lverhaag@hetnet.nl

Parochiekerk H. Petrus Baarlo, Kapelaan te Boekhorst. Administrator Deken A. de Graaf-Woutering.
Pastorie: Markt 3, 5991 AT BAARLO.
telefoon 077-477.1275
Bankrekening nr. NL31 RABO 0103.9038.60
e-mail:
pastoor@parochiebaarlo.nl
website: www.parochiebaarlo.nl