Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

 

Vrijdag 12 januari: 19.00 uur Vormselviering voor de basisscholen. Vormheer Mgr. de Jong.

Zang: gemengd koor

Zaterdag 13 januari: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis ter Borcht.

Zondag 14 januari: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Overl. ouders Mathias Peeters en Maria Peeters-Geurts en zonen Harry en Jan

Jaard. en v.w. verjaard. Josephina Meerts en overl. ouders Willem Meerts en Grada Meerts-Pouwels en zoon Harry.

Woensdag 17 januari: 8.00 uur H. Mis. Broederschap St. Antonius en St. Urbanus.

Donderdag 18 januari: 8.30 uur H. Mis

Overleden: Thei Nijssen, 93 jaar, Zorgcentrum Ter Borcht.

 

Zaterdag 20 januari: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 21 januari: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

Zeswekendienst Jozef Stappers

Jaard. Pierre Görtz en Anneke Görtz;

Jaard. Pierre Rooyakkers en Dien Rooyakkers-Pijls;

Weldoeners van de parochie

Jaard. Ietje Driessen-Hamans

Jaard. overleden leden van de fam. Janssen-Chruchten.;

jaard. Harrie Brueren en Antonia Brueren-Coenen en alle overledenen v.d. fam.

Donderdag 25 januari: 8.30 uur H. Mis.

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.