Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

 

Vrijdag 3 januari: vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie gebracht bij ouderen en zieken thuis.

Zaterdag 4 januari: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 5 januari: Feest van Driekoningen. 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

Jaardienst Nelly en Ton Hendrix- Kallen.

Donderdag 9 januari: 8.30 uur H. Mis.

Overleden: Marius van den Broek, Zuivelstraat 5

 

Zaterdag 11 januari: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 12 januari: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jaard. Josephina Meerts en overl. ouders Meerts-Pouwels en zoon Harry.

Donderdag 16 januari: 8.30 uur H. Mis.

Vrijdag 17 januari: 8.00 uur Broederschap St. Antonius en St. Urbanus.

19.00 uur H. Vormsel voor de basisscholen. Celebrant Mgr. Maessen.

 

Zaterdag 18 januari: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 19 januari: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koorrrrr.

Jaardienst Pierre Rooyakkers en Dien Rooyakkers-Pijls.

Jaardienst Ietje Driessen-Hamans.

They en Anna Rooyakkers-Peeters, Truus Rooyakkers en kleindochter Anja Rooyakkers

wegens verjaardag.

Donderdag 23 januari: 8.30 uur H. Mis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.