Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Kerkdiensten

Zondag 9 augustus 9.30 uur H. Mis.

Iety Habets-Thissen wegens verjaardag

 

Zondag 16 augustus 9.30 uur H. Mis. Viering Maria Ten Hemelopneming.

Jaardienst overleden ouders v.d. Eertwegh-v. Tegelen en overleden familie.

Voor Frits, Wiel en An Peeters.

Jaardienst Cor Driessen.

Jaardienst Lucie en Annie Heeskens, Peter en Johannes.

 

Mededeling:

Vanaf 1 juli mogen er grotere aantallen mensen de H. Mis bijwonen.

U kunt uw handen desinfecteren bij binnenkomst en de voorgeschreven afstand in acht nemen.

Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.

Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties mogelijk. De intenties kunt u weer opnieuw opgeven,

die vanaf 15 maart, de periode dat er geen H. Mis was zijn vervallen.

Zondag 30 augustus om 11.00 uur en zondag 6 september om 11.00 uur zijn de Eerste Communievieringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.