Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Kerkdiensten

Zondag 16 mei: 9.30 uur H. Mis. Actie voor Ned. Missionarissen.

jaardienst Sef Smedts en Lies Smedts-Peeters.

Jaardienst ouders Peeten-van der Velden en overl fam.

Jaardienst ouders Louis Haenen en Petronella Mertens.

Jaardienst Itie Habets-Thissen en overl fam.

Voor een bijzondere intentie.

Voor de Nederlandse Missionarissen.

Donderdag 20 mei: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 23 mei: 9.30 uur H. Mis. Hoogfeest van Pinksteren.

Voor het welzijn van alle parochianen.

Voor een bijzondere intentie.

Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag. 9.30 uur H. Mis.

Donderdag 27 mei: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 30 mei: 9.30 uur H. Mis.

Marie Madeleine Baronesse d'Erp.

Jaardienst Anna Beurskens.

Voor een bijzondere intentie.

Donderdag 3 juni: 9.00 uur H. Mis.

 

Mededelingen:

De Vormselviering van de basisscholen is op donderdag 17 juni.

Er zijn dan twee vieringen. Om 18.30 uur en om 19.30 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.