Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zondag 18 april: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Jan Peeters (de Weem)

Donderdag 22 april: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 25 april: 9.30 uur H. Mis.

Zeswekendienst Josine Oehlen-Heines.

Jaardienst Cor Hoeben en Drina Hoeben-Rongen.

Donderdag 29 april: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 2 mei: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst overleden bestuursleden Stichting Winters- van den Speulhof

Voor een bijzondere intentie.

Donderdag 6 mei: 9.00 uur H. Mis.

 

Mededelingen:

Wegens de maatregelen van het coronavirus is de Vormselviering van de basisscholen verplaatst naar donderdag17 juni.

De vastenactie heeft €252.90 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor.

 

Er mogen maar 30 mensen in de kerk. U kunt zich daarvoor opgeven. Tel. 477.1275 of per mail: kapelaan@parochiebaarlo.nl

Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw handen desinfecteren en de voorgeschreven afstand in acht nemen.

Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.