Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Kerkberichten

Zondag 26 september: 11.00 uur H. Mis.  Eerste H. Communieviering.

Donderdag 30 september: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 3 oktober: 9.30 uur H. Mis.

Wilhelmien Berden-Lenders.

Jaardienst Joep Smits en tevens voor Bertha Smits-van Horen.

Wiel en Nelly Berden-Peeters en overleden familieleden en voor priesterroepingen.

Jaardienst Joep Smits en tevens voor Bertha Smits-van Horen.

Wiel en Nelly Berden-Peeters en overleden familieleden en voor priesterroepingen.

Jrd. Voor Neel en Door Berben-Peeters; Max en Rebecca Rosenberg-de Jong; Piet en Truus Speijcken-Raymakers.

Donderdag 7 oktober: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 10 oktober: 9.30 uur H. Mis

Zeswekendienst An Smits-Kuijpers.

Jaardienst Harry Pennings en Tiny Pennings-Retera.

Lina Peeten-v.der Velden v.w. verjaardag.

Donderdag 14 oktober 9.00 uur H. Mis.

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.