Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

 

Zaterdag 16 februari: 17.00 uur gebedsdienst in verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 17 februari: Jaardienst Louis Haenen en Petronella Mertens en dochter Truus.

Jaardienst Gonda en Trina Caris en de overledenen van de fam. Caris.

An Peeters wegens verjaardag.

Wilhelmien Berden-Lenders.

Jaardienst Nelly en Geert van Wylick en Ruud Storm.

Donderdag 21 februari: 8.30 uur H. Mis.

 

Zaterdag 23 februari 17.00 uur H. Mis in verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 24 februari 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jaardienst Pierre Engels.

Jaardienst Jaques wijnhoven en Nelly Graat.

Jaardienst Grada Meerts en voor Willem Meerts zoon Harry en Josephina Meerts.

Donderdag 28 februari: 8.30 uur H. Mis.

Overleden: Truus Caris-Schreurs, 69 jaar, Kerkveldstraat.

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.