Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

 

 

Zaterdag 14 september: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 15 september: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Frans Görtz vanwege verjaardag, voor Christien Görtz-Stappers en kinderen en voor Jeanne Janssen-Görtz.

Jaardienst Lambert Bongers en Maria Bongers-Poels.

Jaardienst Sef Gommans.

Donderdag 19 september: 8.30 uur H. Mis.

 

Zaterdag 21 september: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 22 september: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

Jaardienst Willem Wolters.

Jaardienst Joep Smits en Bertha Smits-Van Horen.

Jaardienst Wiel Coopmans, Maria Jacobs en Yes Titulaer.

Jaardienst Agnes van der Hoorn.

Marie Madeleine Baronesse d’Erp.

Donderdag 26 september: 8.30 uur H. Mis.

Overleden: Piet Coopmans, 83 jaar, Albert Neuhuysstraat.

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.