Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 7 april: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 8 april: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jaard. Wiel Dirkx.

Uit dankbaarheid voor de overleden ouders Jan en Lies Stevens-Rutten en zonen John, Loek en Karel,neef Luuk en voor verjaardag pap.

Donderdag 12 april: 8.30 uur H. Mis.

 

Zaterdag 14 april: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 15 april: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

Wilhelmien Berden –Lenders.

Donderdag 19 april: 8.30 uur H. Mis.

 

Zaterdag 21 april: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 22 april: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jaard. Jacobus Gubbels en Bertha Hendrikx.

Donderdag 26 april: 8.30 uur H. Mis.

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.