Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 11 augustus: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 12 augustus: 9.30 uur H. Mis. v.w. vakantie geen koor.

Jaard. overleden ouders v.d. Eertwegh-van Tegelen en overleden fam.

Jaard. Frits, Wiel en An Peeters.

Jaard. Cor Driessen.

12.30 uur doopviering van Jayden Huibers.

Donderdag 16 augustus: 8.30 uur H. Mis

 

Zaterdag 18 augustus: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 19 augustus: 9.30 uur H. Mis. Maria Ten Hemel Opneming.

Jaard. Robert Pennings en Eleanora Pennings-Pijpers

Jaard. Andreas Cootjans en Mechtilde Cootjans-Berden.

Donderdag 23 augustus: 8.30 uur H. Mis.

 

Zaterdag 25 augustus: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 26 augustus: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor. Miva-actie.

Overleden ouders Mathias Peeters en Maria Peeters-Geurts en Zonen Harry en Jan

Jaard. Petronella Aerts.

Jaard. Harrie Lormans en Johanna Lormans-Zeetsen en kinderen Berry en Wim.

Voor de levende en overleden leden van Schutterij St. Antonius en St. Petrus b.g.v.

Koning schieten.

Donderdag 30 augustus: 8.30 uur H. Mis.

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.