Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 16 juni: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 17 juni: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jaard. Pierre Rooyakkers en Dien Rooyakkers-Pijls v.w. verjaardag.

Cor Driessen v.w. Vaderdag.

Truus Hoezen-Timmermans.

Jan Peeters v.w. verjaardag en tevens ouders Mathias Peeters en Maria Peeters-Geurts

en zoon Harry.

Sef Gommans v.w. Vaderdag.

Donderdag 21 juni: 8.30 uur H. Mis.

Overleden: Hetty van Grootel, 63 jaar, Heermahof 6.

 

Zaterdag 23 juni: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 24 juni: 9.30 uur H. Mis. Zang Gemengd koor.

Jaard. Anna Engels.

Piet Smedts v.w. verjaardag.

Fam. Speijcken-Raijmakers.

Donderdag 28 juni: 8.30 uur H. Mis.

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.