Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

 

Kerkdiensten:

Zondag 25 juli: 9.30 uur H. Mis en ogenzegening. Sluiting Odilia-octaaf.

Jaardienst Coen Haenen.

Tot een bijzondere intentie.

15.00 uur Lof en ogenzegening H. Odilia. Sluiting Odilia-octaaf.

Donderdag 29 juli: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 1 augustus: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst overleden ouders Peeten van der Velden en overleden familie.

Marie Madeleine Baronesse d’Erp.

Tot een bijzondere intentie.

Donderdag 5 augustus: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 8 augustus: 9.30 uur H. Mis.

Voor het welzijn van de parochie.

Tot een bijzondere intentie.

Donderdag 12 augustus: 9.00 uur H. Mis.

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.