Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 13 juli: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 14 juli: 9.30 uur H. Mis. Geen koor.

Overleden ouders Mathias Peeters en Maria Peeters-Geurts en zonen Harry en Jan.

Voor Cor en Ietje Driessen-Hamans v.w. huwelijksdag.

Donderdag 18 juli: 8.30 uur H. Mis.

 

Zaterdag 20 juli: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 21 juli: 9.30 uur H. Mis. Opening Odilia-octaaf en ogenzegening. Zang: Gemengd koor.

Mariet Swinkels-van Heugten.

Helmie Janssen-Tournoy en uit dankbaarheid voor 50 jarig huwelijk.

15.00 uur Lof en ogenzegening H.Odilia

Woensdag 24 juli: Lof en ogenzegening H.Odilia

Donderdag 25 juli: 8.30 uur H. Mis en ogenzegening H. Odilia

Voor Karel Gorts.

 

Octaaf ogenzegening H. Odilia in Baarlo.

Zondag 21 tot en met zondag 28 juli 2019 is er in de kerk van Baarlo

de jaarlijkse ogenzegening van de H. Odilia.

De H. Odilia wordt aangeroepen voor alle kwalen van de ogen.

 

Zondag 21 juli: 9.30 uur H. Mis en ogenzegening.

15.00 uur Lof en ogenzegening.

Woensdagmiddag:  24 juli 15.00 uur Lof en ogenzegening.

Donderdag 25 juli: 8.30 uur H. Mis en ogenzegening.

Zaterdag 27 juli: 17.00 uur H. Mis en ogenzegening inVerzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 28 juli:  9.30 uur H. Mis en ogenzegening,

15.00 uur Lof en ogenzegening. Sluiting Odilia-octaaf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.