Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 7 oktober: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 8 oktober : 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

Jaard. Harry Pennings en Tiny Pennings-Retera

Lina Peeten-v. der Velden v.w. verjaardag

Wilhelmien Berden-Lenders

Jaard. Piet Smedts

Neel en Dora Berben-Peeters, Max Rosenberg en Rebecca de Jong en Piet Speijken.

13.00 uur Doop van Stef Peeters, Pr. Irenestr.

Donderdag 12 oktober: 8.30 uur H. Mis.

Vrijdag 13 oktober: 18.30 uur rozenkransgebed in de St. Annakapel

 

Zaterdag 14 oktober: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 15 oktober: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jo en Grit Beurskens v.w. trouwdag.

Jaard. Willem Meerts en Grada Meerts-Pouwels, zoon Harry en voor Josephina Meerts.

Donderdag: 19 oktober: 8.30 uur H. Mis.

Vrijdag  20 oktober: 18.30 uur Rozenkransgebed in de St. Annakapel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.