Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 13 oktober: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 14 oktober: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Marie Madeleine Baronesse d’Erp.

Jaard. Willem Meerts en Grada Meerts-Pouwels, zoon Harry en Josephine Meerts.

Donderdag 18 oktober: 8.30 uur H. Mis.

Vrijdag 19 oktober: 18.30 uur Rozenkransgebed in de St. Annakapel.

 

Zaterdag 20 oktober: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 21 oktober: 9.30 uur H. Mis. Geen koor. Wereldmissiedag. Kerkdeurcollecte.

Jaard. Johannes Beurskens

Overleden ouders Mathias Peeters en Maria Peeters-Geurts en zonen Harry en Jan.

Truus Hoezen-Timmermans.

Donderdag 25 oktober: 8.30 uur H. Mis.

Vrijdag 26 oktober: 18.30 uur rozenkransgebed in de St. Annakapel.

 

Zaterdag 27 oktober: 17.00 uur H. Mis in verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 28 oktober: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor. Allerheiligen-Allerzielen.

Jaard. Lies Engels.

Jaard. Handrie Geurts en Anneke Geurts-Poulissen.

Jaard. Piet Beurskens en Fien Beurskens-Roeven.

Frits, Wiel en An Peeters; Cor Driessen en Ietje  Driessen-Hamans en dochtertje Liesbeth.

Jaard. Sef Smedts en Lies Peeters.

Zeswekendienst Thei Hermans en tevens zoon Frank.

13.30 uur Allerzielendienst.

Donderdag 1 november: 8.30 uur H. Mis.

Mededeling

Allerheiligen-Allerzielen wordt gevierd op zondag 28 oktober. 

Het Allerzielenlof is om 13.30 uur. Er zal dan voor de overledenen van het afgelopen jaar

een kaarsje worden opgestoken.

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.