Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 3 augustus: 17.00 uur H. Mis in verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 4 augustus: 9.30 uur H. Mis. Geen koor.

Jaardienst overleden ouders Peeten- van der Velden en overleden fam.

Donderdag 8 augustus: géén H. Mis.

 

Zaterdag 10 augustus: 17.00 uur dienst in verzorgingshuis Ter Borcht

Zondag 11 augustus: 9.30 uur H. Mis. Geen koor.

Jaardienst overleden ouders v.den Eertwegh- van Tegelen en overleden Familie.

Jaardienst Cor Driessen.

Donderdag 15 augustus géén H. Mis

 

Zaterdag 17 augustus: 17.00 uur dienst Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 18 augustus: 9.30 uur H. Mis. Viering Maria Ten Hemelopneming. Geen koor.

Voor Frits, Wiel en An Peeters.

Donderdag 22 augustus: 8.30 uur H. Mis.

 

Octaaf ogenzegening H. Odilia in Baarlo.

Zondag 21 tot en met zondag 28 juli 2019 is er in de kerk van Baarlo

de jaarlijkse ogenzegening van de H. Odilia.

De H. Odilia wordt aangeroepen voor alle kwalen van de ogen.

 

Zondag 21 juli: 9.30 uur H. Mis en ogenzegening.

15.00 uur Lof en ogenzegening.

Woensdagmiddag:  24 juli 15.00 uur Lof en ogenzegening.

Donderdag 25 juli: 8.30 uur H. Mis en ogenzegening.

Zaterdag 27 juli: 17.00 uur H. Mis en ogenzegening inVerzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 28 juli:  9.30 uur H. Mis en ogenzegening,

15.00 uur Lof en ogenzegening. Sluiting Odilia-octaaf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.