Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

 

Zaterdag 5 oktober: 17.00 uur Gebedsviering in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 6 oktober: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

Jaardienst Henricus Bouten.

Jaardienst Leonardus en Petronella v.den Eertwegh.

Jaardienst Dora en Neel Berben-Peeters, Rebecca en Max Rosenberg-de Jong,
Truus en Piet Speycken-Raymakers.

Donderdag 10 oktober: 8.30 uur H. Mis.

Vrijdag 11 oktober: 18.30 uur rozenkransgebed in de St. Annakapel.

 

Zaterdag 12 oktober: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 13 oktober: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jaardienst Harry Pennings en Tiny Pennings-Retera.

Lina Peeten-v.der Velden wegens verjaardag.

Jaardienst Piet Smedts.

Wiel Janssen wegens verjaardag.

Donderdag 17 oktober: 8.30 uur H. Mis.

Vrijdag 18 oktober: 18.30 uur rozenkransgebed in de St. Annakapel.

 

Zaterdag 19 oktober: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 20 oktober: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor. Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag.

Donderdag 24 oktober: 8.30 uur H. Mis.

Vrijdag 25 oktober: 18.30 uur rozenkransgebed in de St. Annakapel.

Mededelingen:

Zondag 20 oktober is het Wereldmissiedag. Na de H. Mis is er een kerkdeurcollecte.

Van harte aanbevolen.

Zondag 3 november vieren we Allerheiligen/Allerzielen.

!3.30 uur Allerzielenlof. Voor elke overledene zal er een kaarsje worden aangestoken.

Daarna worden de graven op het kerkhof gezegend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.