Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Kerkdiensten:

Zondag 28 februari: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Jacques Wijnhoven en Nelly Graat.

Donderdag 4 maart: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 7 maart: 9.30 uur H. Mis.

Sjeng Peeten wegens verjaardag.

Jaardienst ouders Antoon Verkoelen en Anna Maria Vercoelen-Caris en overleden kinderen.

Donderdag 11 maart: 9.00 uur H. Mis.

 

Mededeling:

Datum Vormsel

Donderdag 8 april (dit onder voorbehoud) zullen de kinderen van de basisschool groep 8 het Sacrament van het H. Vormsel ontvangen.

Het zijn twee vieringen om 18.30 uur en om 19.30 uur. Vicaris Goulmy zal in deze viering voorgaan.

 

Er mogen maar 30 mensen in de kerk. U kunt zich daarvoor opgeven. Tel. 477.1275 of per mail: kapelaan@parochiebaarlo.nl

Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw handen desinfecteren en de voorgeschreven afstand in acht nemen.

Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.