Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Kerkdiensten

Zondag 12 juli 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Jacques Segers en Nelly Segers-Brueren

Jaardienst Annie van Wylick-Fleuren.

Marie Madeleine Baronesse d’Erp.

Jaardienst Joep Smits en Bertha Smits van Horen.

Overleden: Lies Knippenbergh-Maas 92 jaar en Gon Ottenheim-van Lomm, 93 jaar.

Mededeling:

Vanaf 1 juli mogen er grotere aantallen mensen de H. Mis bijwonen.

U kunt uw handen desinfecteren bij binnenkomst en de voorgeschreven afstand in acht nemen. Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.

Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties mogelijk. De intenties kunt u weer opnieuw opgeven,

die vanaf 15 maart, de periode dat er geen H. Mis was zijn vervallen.

 

Zondag 19 juli: 9.30 uur H. Mis. Begin octaaf van de H. Odilia.

Cor Driessen en Ietje Driessen-Hamans v.w. Huwelijksdag.

Overleden ouders Mathias Peeters en Maria Peeters-Geurts en zonen Harry en Jan.

Donderdag 23 juli: 8.30 uur H. Mis.

Jaardienst Karel Gorts en Kazimier Grzyb.

Mededelingen:

Zondag 30 augustus om 11.00 uur en zondag 6 september om 11.00 uur zijn de Eerste Communievieringen.

 

Ogenzegening H. Odilia in Baarlo.

Zondag 19 tot en met zondag 26 juli 2020 is er in de kerk van Baarlo

de jaarlijkse ogenzegening van de H. Odilia.

De H. Odilia wordt aangeroepen voor alle kwalen van de ogen.

Zondag 19 juli: 9.30 uur H. Mis en ogenzegening.

15.00 uur Lof en ogenzegening.

Donderdag 23 juli: 8.30 uur H. Mis en ogenzegening.

Zondag 26 juli:  9.30 uur H. Mis en ogenzegening,

15.00 uur Lof en ogenzegening. Sluiting Odilia-octaaf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.