Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 15 juni: 17.00 uur Gebedsdienst in het Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 16 juni: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Pierre Rooyakkers en Dien Rooyakkers-Pijls v.w. verjaardag.

Cor Driessen wegens Vaderdag.

Donderdag 20 juni: 8.30 uur H. Mis.

Zaterdag 22 juni: 13.30 uur doopviering Mauro Marks.

 

Zaterdag 22 juni: 17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 23 juni: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

Jan Peeters v.w. verjaardag en voor ouders Peeters-Geurts en zoon Harry.

Sjer Hermans (namens broederschap St. Antonius en St. Urbanus.)

Piet Smedts wegens verjaardag.

Donderdag 27 juni: 8.30 uur H. Mis.

 

Zaterdag 29 juni: 17.00 uur: Gebedsdienst in het Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 30 juni: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Zeswekendienst  Iety Habets-Thissen.

Josephina van Wylick en ouders.

Jaardienst Anna Engels.

Jaardienst Cornelis Hoeben.

Donderdag 4 juli: 8.30 uur H. Mis.

Mededeling:

De kerkdeurcollecte voor de Nederlandse Missionarissen heeft € 269.40 opgebracht.

Hartelijk dank daarvoor.

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.