Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Administrator (pastoor) deken A. de Graaf Woutering;  

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

 

Zaterdag 15 december: 17.00 uur Gebedsdienst in verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag 16 december: 9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.

Jaard. Agnes Verkoelen

Jaard. overleden ouders Kuypers-Pijpers.

Jaard. Jozef Stappers.

Jaard. Josefien Brueren en overleden fam. Brueren-Baten.

Donderdag 20 december: 8.30 uur H. Mis.

 

Zaterdag 22 december: 17.00 uur Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter Borcht. Kerstviering.

Zondag 23 december: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jaard. Louis Jacobs en overleden fam. Jacobs-Tercken.

Maaandag 24 december: 16.30 uur Kleuterkerst..

18.00 uur H. Mis. Gezinsviering. Muziek: Drum en Brassband Voorwaarts

Cor Driessen.

22.30 uur. Nachtmis. Zang: Gemengd koor.

Dinsdag 25 december: 9.30 uur H. Mis. Kerstmis. Muziek: Fanfare.

Frits, Wiel en An Peeters

Jaard. Pierre Lenders en Tiny Lenders-Beurskens, zoon Hay Lenders en schoonzoon Dieter-Lantermann

Overleden ouders v. Soest-Corneth en overleden fam. en voor Anne-Marie-Schachtschneider

Overleden ouders Willem Meerts-Pouwels, zoon Harry en Josephine Meerts.

Woensdag 26 december Tweede Kerstdag 9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.

Donderdag 27 december 8.30 uur H. Mis.

Mededeling:

Op 25 en 26 dec. kunt u de kerststal bezichtigen. De kerk is dan geopend tot 17.00 uur.

Kapelaan H. te Boekhorst en het kerkbestuur wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.