Parochie H. Petrus Baarlo

Adressen

Parochiekerk H. Petrus 
Markt 3 
5991 AT Baarlo
077-4771275

 

Bankrekening nr: NL31 RABO 0103.9038.60

 

Actie Kerkbalans rekening nr: NL03 RABO 0103. 9039.76

 

 

 

Overige adressen
 

Contactpersonen parochiele werkgroepen:

Koster
Thijs Janssen

Collectanten

John Janssen

Acolieten
Johnny Delvax, Sprunklaan 18, 5991 XG Baarlo. telefoon:077-4771275 of  06.54315289

Misdienaars
kapelaan en Johnny Delvax, markt 3, 5991 AT, Baarlo, tel: 077- 4771275 of 06-54315289

Lectoren
Dhr. J. Janssen, Kerkveldstraat 19, 5991 BA Baarlo. telefoon 077-477.1573

Herenkoor
Dhr. Fr. Rooijakkers, Kwisbeeklaan 10, 5991 Xj Baarlo. telefoon 077-477.2530
Dirigenten: 
Dhr. P. Penders, Spinnerstraat 1, 5991 MG Baarlo. telefoon 077-477.3844
Dhr. M. Hermans, Maasstraat 47, 6051 CL Maasbracht. telefoon 0475-463566
 

Gemengd koor/Dameskoor
Dhr. W. van de Bemt: Kwistbeeklaan 6, 5991 XJ Baarlo. telefoon 077-477.1499
Dirigent en Organist: 
Dhr. T. Timmermans, van Montfortstraat 28, 5991 CL Baarlo. telefoon 077-477.2207

Pastoraatsgroep
Secretariaat: Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 077-4771275, e-mail: info@parochiebaarlo.nl

Rozenkrans: Mevr. Suzan Hermans Grotestraat 8.

Avondwakegroep

John Janssen Kerkveldstraat 19 5992 BA tel. 477.1573

Doopsel
p.a.: Pastorie, Markt 3, 5991 AT Baarlo. telefoon 077-477.1275

Vormselwerkgroep
p.a. Pastorie, Markt 3, 5991 AT Baarlo. telefoon 077-477.1275

Stuurgroep Eerste H. Communie
Kapelaan in samenwerking met de stuurgroep en de drie basisscholen. 

 

Gezinsvieringengroep
p.a. Pastorie, Markt 3, 5991 AT, Baarlo, tel. 4771275

Begroetingsgroep
Chantal Peeters, Past. Geenenstraat 10, tel. 06.23529280

Kleuterkerstgroep
Mevr. T. Joppen-van Lier, Hoogstraat 13, 5991 XC Baarlo. telefoon 077-477.2297

Huwelijksvoorbereiding
p.a. Pastorie, Markt 3, 5991 AT Baarlo, telefoon 077-4771275

Ziekenbezoekgroep
Ziekenhuis en verpleeghuizen: Mevr. M. Vullings, Pr. Christinestraat 3, 5991 XL Baarlo. telefoon 077-477.2231

MOV-groep
Chantal Peeters, Past. Geenenstraat,10, tel. 06.23529280 

lnterieurverzorging
Mevr. M. van Haaren, Karel Doormanstraat 18, 5991 AN Baarlo. telefoon 077-477.2395

Bloemverzorging
Dhr. P. Cauwenberghe, van Laer Hoenlostaat 8, 5991 CH Baarlo. telefoon 077-477.1219

Exterieurverzorging
Frans Rooyakkers. de Weem. tel. 4477.2530

Kerststalgroep
Frans Rooyakkers, De Weem. tel. 477.2530

Stichting Begraafplaats Baarlo

Gerard Hanssen, Kwistbeeklaan 2 5991  XJ tel. 077-4771494.

 

Administratie
Pastorie: Markt 3, 5991 AT Baarlo. telefoon 077-477.1275. e-mail: info@parochiebaarlo.nl

Mv. M. Vullings,  Prinses Christinestraat 3, 5991 XL Baarlo. telefoon: 077-477.2231.
Mevr. A. Peeters-van Horick, Spinnerstraat 13, 5991 MG Baarlo, telefoon 077-477.2715 e-mail: alie.peeters@hotmail.com

Webmaster
Kapelaan samen met Mia Vullings en Chantal Peeters.
 
Cluster: Maasbree, Kessel, Kessel-Eik en Baarlo

Parochie H. Aldegundis Maasbree, Kapelaan te Boekhorst
Pastorie: Dorpsstraat 4, 5993 AN Maasbree
telefoon 077-465.1219 fax 077-465.0752
e-mail:
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
website: www.parochie-maasbree.nl

Parochie O.L.Vrouw Geboorte Kessel, kapelaan te Boekhorst.
Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen Kessel-eik, kapelaan te Boekhorst.


 

Parochiekerk H. Petrus Baarlo, Kapelaan te Boekhorst. Deken Wilson Varela.
Pastorie: Markt 3, 5991 AT BAARLO.
telefoon 077-477.1275
Bankrekening nr. NL31 RABO 0103.9038.60
e-mail:
pastoor@parochiebaarlo.nl
website: www.parochiebaarlo.nl