Parochie H. Petrus Baarlo

Sacramenten

Door middel van de sacramenten geeft Christus de gelovigen de mogelijkheid tot gemeenschap met Hem: sacramenten zijn zichtbare tekens van een onzichtbare werkelijkheid. In die tekens kunnen we de genezende, verzoenende en liefdewekkende aanwezigheid van God ervaren. Door de sacramenten werkt God dus in de wereld en in de tijd.
 

Voor meer info zie de afzonderlijke sacramenten aan de linkerkant.