Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zondag 10 april: 9.30 uur H. Mis. Palmzondag.

Jaardienst Christine Görtz-Stappers, voor Frans Görtz en kinderen en voor Jeanne Janssen-Görtz.

Jaardienst Wiel Dirkx en Maria Dirkx-Zeetsen.

Uit dankbaarheid voor de overleden ouders Jan en Lies Stevens en de zonen, John, Loek en Karel, neef Luuk en voor de verjaardag van Pap.

Herm Mertens.

Donderdag 14 april: 9.00 geen H. Mis.

 

Zondag 17 april: 9.30 uur H. Mis. Hoogfeest van Pasen.

Jaardienst Albert Verhofstadt.

Jaardienst gezusters Lamberdina, Regina en Gertrudis van de Pasch.

Herman van de Pasch en Maria van de Pasch-Reijnen.

Frits, Wiel en An Peeters (Sittert).

 

Zondag 24 april: 9.30 uur H. Mis. Beloken Pasen.

Jaardienst Cor Hoeben en Drina hoeben-Rongen.

Donderdag 28 april: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 1 mei: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst overleden bestuursleden Stichting Winters van den Speulhof.

Wilhelmien Berden- Lenders.

Herm Mertens wegens verjaardag.

Donderdag 5 mei: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 9 mei: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Sef Smedts en Lies Smedts-Peeters.

Overleden bestuursleden Stichting Baronesse d'Erp.

Donderdag 12 mei: 9.00 uur H. Mis.

 

Mededeling:

Diensten Goede Week voor het MKBE cluster.

Witte Donderdag 14 april: 19.00 uur in Maasbree.

Goede Vrijdag 15 april: 15.00 uur Kruisweg in Baarlo en Maasbree.

19.00 uur dienst in Kessel.

Paaszaterdag 16 april: 20.00 uur Paaswake in Baarlo.

Paaszondag 17 april: 9.30 H. Mis in Baarlo.

11.00 uur in Maasbree

Paasmaandag 18 april: 9.30 uur in Kessel-Eik.

11.00 in Kessel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastenactie 2022: Je land is je leven
Inheemse volken zijn verbonden met hun land

Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. Vaak wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorouders.

Toch worden hun rechten regelmatig met voeten getreden, als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden.

Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mens, natuur en milieu.

De wereldvoedselmarkt en de energiebehoefte eisen veel ruimte en grondstoffen op.

Daarbij wegen de economische belangen van overheden en grote bedrijven meestal zwaarder dan de rechten van de mensen

die er wonen: die worden vaak met geweld beroofd van hun huizen en hun land. En daarmee van hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud.

Dit jaar staan tijdens de jaarlijkse Vastenactie drie projecten extra in de schijnwerpers: Maya’s in Guatemala die bedreigd worden door de bouw van waterkrachtcentrales,

Syrische gezinnen die in een vluchtelingenkamp in Libanon wonen en kleine boeren die in het noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op te bouwen.

Ook onze parochies helpen mee om hun levensomstandigheden te verbeteren. Geef aan Vastenactie.

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.