Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan Ranil Weerawarna, Dorpstraat 13, tel. 4621265

Secretariaat markt 3, Baarlo tel, 477.1275

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Kerkdiensten:

Zondag 16 juni: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Truus Haenen, ouders Haenen-Mertens, zoon Coen en dochters Truus en Mia.

Ouders en schoonouders Gorissen-van Dijk en fam. Gijsen.

Donderdag 20 juni: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 23 juni: 9.30 uur H. Mis.

Wilhelmien Berden-Lenders.

Donderdag 27 juni: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 30 juni: 9.30 uur H. Mis.

Marie Madeleine Baronesse d'Erp.

Donderdag 4 juli: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 7 juli: 9.30 uur H. Mis.

Herm Mertens en levende en overleden familie Mertens en Kersten.

Donderdag 11 juli: 9.00 uur H. Mis.