Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan Ranil Weerawarna, Dorpstraat 13, tel. 4621265

Secretariaat markt 3, Baarlo tel, 477.1275

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Zaterdag 16 september: 15.30 uur H. Mis. Zonnebloem b.g.v. Nationale Ziekendag.

Zondag 17 september 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Wiel Coopmans, Maria Coopmans en Yes Titulaer.

Jaardienst Lambert Bongers en Maria Bongers-Poels.

Jaardienst Sef Gommans en overleden familie.

Donderdag 21 september: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 24 september: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Joep Smits en tevens voor Bertha Smits-van Horen.

Jaardienst Agnes van der Hoorn.

Donderdag 28 september: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag  1 oktober: 9.30 uur H. Mis.

Voor onze parochie en het welzijn van alle parochianen.

Donderdag 5 oktober: 9.00 uur H. Mis.

Vrijdag 6 oktober: 18.30 uur Rozenkransgebed in de St. Annakapel.

 

Zaterdag 7 oktober 16.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Borcht.

Zondag  8 oktober: 9.30 uur H. Mis.

Wilhelmien Berden-Lenders.

Overleden fam. Peeten-van der Velden en overledenen van de familie Peeten.

14.00 uur Doopviering van Jayce en Latisha van Hegelsom.

Donderdag 12 oktober: 9.00 uur H. Mis.

Vrijdag 13 oktober: 18.30 uur Rozenkransgebed in de St. Annakapel.