Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan Ranil Weerawarna, Dorpstraat 13, tel. 4621265

Secretariaat markt 3, Baarlo tel, 477.1275

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Kerkdiensten

Zondag 26 november: 9.30 uur H. Mis

Zeswekendienst Pastoor Chris Janssen.

Jaardienst Nelly Bruynen-Deriks.

Jaardienst Jan Peeters en tevens voor ouders Mathias Peeters en Maria Peeters-Geurts en zoon Harrie.

Donderdag 30 november 9.00 uur H. Mis.

 

Zaterdag 2 december 16.00 uur H. Mis Verzorgingshuis ter Borcht.

Zondag 3 december: 9.30 uur H. Mis

Overleden bestuursleden Stichting Baronesse dÉrp

Donderdag 7 december: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 10 december: 9.30 uur H. Mis.

Voor onze parochie

Donderdag 14 december 9.00 uur H. Mis.

 

Mededeling:

Opgave Eerste H. Communie.

Zit uw dochter of zoon in groep 4 en wil hij/zij graag de Eerste H. Communie ontvangen,

dan kunt u uw dochter/zoon opgeven via communiestuurgroep@outlook.com