Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 477127

 

Kerkdiensten

Zondag 25 september: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst Joep Smits en tevens voor Bertha Smits v. Horen.

Donderdag 29 september: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 2 oktober: 9.30 uur H. Mis.-

Wilhelmien Berden-Lenders.

Donderdag 6 oktober: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 9 oktober: 9.30 uur H. Mis.

Lina Peeten-van der Velden wegens verjaardag.

Marie Madeleine Baronesse d 'Erp.

Donderdag 13 oktober: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 16 oktober 9.30 uur H. Mis.

Voor het welzijn van onze parochie.

Donderdag 20 oktober: 9.00 uur H. Mis.

 

Mededeling:

In de maand oktober is er iedere vrijdagavond rozenkransgebed in de St. Annakapel.

Aanvang om 18.30 uur.