Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan H. te Boekhorst Markt 3, 5991 AT Baarlo, tel. 4771275  Mobile: 06-52296646

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

 

Kerkdiensten:

Zondag 7 november: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Voor het welzijn van onze parochie en alle parochianen.

Donderdag 11 november: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 14 november: 9.30 uur H. Mis. Zang Gemengd koor.

Voor het welzijn van onze parochie en alle parochianen.

Donderdag 18 november: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 21 november: 9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

Jaardienst Sef Bruynen en Nelly Bruynen-Deriks.

Jaardienst Jan Peeters en tevens voor overleden ouders Mathias Peeters en Maria Peeters-Geurts en zoon Harry.

Voor erevoorzitter Jeu Bouten en overleden leden en leden van het Kerkelijk Herenkoor.

Donderdag 25 november: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 28 november: 9.30 uur H. mis Zang: Gemengd koor.

Bertha Smits-v. Horen wegens verjaardag.

Donderdag 2 december: 9.00 uur H. Mis.

 

Mededeling:

Vormselviering.

Donderdag 9 december om 19.00 uur zullen de kinderen van groep 8 van de basisscholen het H. Vormsel ontvangen.

Vormheer is hulpbisschop Mgr E. de Jong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander nieuws of mededelingen vind u onder het kopje Actueel hierboven in de werkbalk.