Parochie H. Petrus Baarlo

Kerkberichten

Pastoor- deken W. Varela Hoofdstraat 7, Horst, telefoon: 398.1416.

Kapelaan Ranil Weerawarna, Dorpstraat 13, tel. 4621265

Secretariaat markt 3, Baarlo tel, 477.1275

E-Mail: pastoor@parochiebaarlo.nl                

Website: www.parochiebaarlo.nl

Gezinsbijdrage bankrek.nr. NL03RABO 0103. 9039.76

Pastorie bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. 4771275

 

Kerkdiensten:

Zondag 14 april: 9.30 uur H. Mis.

Jaardienst ouders Kuypers-Bouten en voor Hay Kuypers wegens verjaardag.

Donderdag 18 april: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 21 april: 9.30 uur H. Mis.

Voor onze parochie en het welzijn van alle parochianen.

Donderdag 25 april: 9.00 uur H. Mis.

 

Zondag 28 april: 9.30 uur H. Mis. 

Voor onze parochie en het welzijn van alle parochianen.

Donderdag 2 mei 9.00 uur H. Mis.