Parochie H. Petrus Baarlo

Parochiegroepen

Hiernaast een kolom met verschillende parochiegroepen. Deze kunt u aanklikken en kijken wat deze inhouden.

Mocht u als vrijwilliger willen meehelpen neem dan contact op met de pastorie.