Parochie H. Petrus Baarlo

Acolieten en Misdienaars

Misdienaars helpen de priester tijdens de Eucharistieviering. Het woord misdienaar zegt het eigenlijk al: het dienen van de H. Mis. Elk jaar wordt de nieuwe communicanten gevraagd of ze misdienaar willen worden en ze kunnen zich dan opgeven bij de pastoor. Naast het mis dienen is er ook een jaarlijks uitstapje, om elkaar beter te leren kennen en plezier te beleven. Er zijn ook volwassen misdienaars, de acolieten, die de priester assisteren bij het opdragen van de H. Mis en indien nodig behulpzaam zijn bij het uitreiken van de H. Communie. Tevens begeleiden zij de jonge misdienaars.

Vanaf 1988 zijn er ook acolieten die assisteren bij uitvaartdiensten. Voor contactadres zie " adressen".