Parochie H. Petrus Baarlo

Lectoren

De lectoren hebben een taak in de weekendvieringen.
Zij lezen de eerste lezing, die voor de betreffende zondag wordt gekozen uit de voorgeschreven Bijbelteksten.

De lectoren komen regelmatig samen om voor de komende periode de lezingen te selecteren, kennis te nemen van de inhoud en de zeggingskracht van de teksten met elkaar te bespreken.

Daarnaast bidden de lectoren de voorbeden, welke in aansluiting op de lezingen, of het thema van de vieringen, zijn opgesteld. In voorkomende gevallen verzorgen de lectoren ook de inleiding, maken ze de voorbeden en zoeken ze een psalmgebed uit. Voor contactadres zie "adressen".