Parochie H. Petrus Baarlo

MOV groep

Werkgroep voor Missie-Ontwikkeling-Vrede en Wereldwinkel.

De MOV probeert vanuit evangelische inspiratie de mensen in de parochiegemeenschap te informeren, enthousiast te maken en te betrekken bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: de verbetering van de Ievenssituatie van de kansarmen in de wereld. Op missionaire bezinnings-actiedagen in de parochie, o.a. Memisa, Miva, Wereldmissiedag, in de Veertigdagentijd en de Advent, neemt de MOV het op voor al die mensen die in moeilijke omstandigheden moeten leven en overleven. Door themavieringen, themabijeenkomsten, informatiefolders huis-aan-huis en publicaties in “1 Peel en Maas” of  "Hallo" geeft de MOV informatie, motivatie en inspiratie door aan mensen binnen en buiten de Kerk.

In de kerkdeurcollectes wordt gevraagd te delen. Op deze manier en in het Wereldwinkel-werk, een practische vorm aan ontwikkeIingssamenwerking, kunnen wij als Baarlose gemeenschap mensen in de wereld kansen bieden op een 
menswaardig leven en een toekomst. Voor contactadres zie "adressen".