Parochie H. Petrus Baarlo

Kindermiddag

Er is al enkele jaren een gezellige, gelovige en educatieve middag, voor alle kinderen van groep 3 t/m 6. Eens keer per maand komen we samen om te plakken, knippen, we spelen toneel en maken plezier, gecombineerd met Jezus en verhalen uit de Bijbel.

Wanneer?
Op een woensdagmiddag 14.00 uur tot 15.00 uur.

Waar?
In het kerkzaaltje van de kerk. (rechterzij-ingang)

20 januari 2016

17 februari

2 maart

20 april

Eerste heilige Communie in mei

15 juni

Vakantie

21 september

19 oktober

16 november 

Tot ziens!

Moeders Monique, Mary-Sem, Susanne 

en kapelaan.