Parochie H. Petrus Baarlo

Bestuur

Per 1 januari  2015 is er een clusterbestuur voor de parochies Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-Eik (MKBE) samen.

Administrator pastoor-deken- voorzitter  W. Varela  Hoofdstraat 7, 5961 EX  Horst tel. 3981416

Jan Berden       vicevoorzitter     de Voort 6, 5991 DC Baarlo,

Arno Houwen       secretaris     Veersepad 10a, 5995 AE Kessel tel. 4621750     

Mart Bedaux       penningmeester     Gerrittenweg 15, 5916 SC Venlo

Dre Verlinden      Laar 2, 5993 RB Maasbree tel. 4650486

Marlies Steijvers  Acaciahof 5 5993 BE Maasbree  tel. 4653119

Iet Dings-Bovendeerdt       Rijksweg 50, 5995 NW Kessel tel. 4621860