Parochie H. Petrus Baarlo

Verhuizen

Wil de parochie iets voor u en u iets voor de parochie kunnen betekenen, dan is het nodig van elkaars bestaan op de hoogte te zijn. Daarom is onze parochie aangesloten bij de SILA

( Stichting Interkerkelijke Leden Administratie). Deze stichting geeft verhuizingen door aan de parochie. Privacy-regels worden strikt in acht genomen.

Nieuwe parochianen kunnen zich natuurlijk ook zelf aanmelden in de pastorie.