Parochie H. Petrus Baarlo

UItschrijving

Modelformulier verzoek tot kerkverlating

 

(door verzoeker te richten aan de pastoor van de parochie waar verzoeker woonachtig is)

 

 

Ondergetekende.............................................................................. (naam en voornamen)

 

........................................................................................................

 

 

bevestigt dat hij/zij de innerlijke overtuiging heeft dat hij/zij zich los wil maken van het geloof dat de Rooms-Katholieke Kerk  belijdt en van de geloofsgemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk

en

bevestigt zijn/haar besluit om bij formele act de Rooms-Katholieke Kerk  te verlaten en verzoekt om daarvan aantekening te (doen) maken in het doopregister van zijn/haar doopparochie en zijn/haar naam te (laten) verwijderen uit het (digitale) register van het ledenbestand van zijn/haar huidige parochie.

 

 

Adres:                     ....................................................................................................................

 

Postcode:              .............................

 

Plaats:                     ....................................................................................................................

 

Geboortedatum:................................

 

Doopparochie:....................................................................................................................
 

Plaatsnaam van de doopparochie………………………………………………………..

 

Doopdatum (indien bekend):          ....................................................

 

Datum: ----------------------------

 

Handtekening: ......................................................

 

 

kopie legitimatiebewijs is vereist

 

 

Verzoeker ontvangt een schriftelijke bevestiging van de parochie waar hij/zij woont.

 

 

 

Vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppen

Utrecht, 19 februari 2013