Parochie H. Petrus Baarlo

Gemengd koor

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Baarlo

Kunt U zingen, zing dan mee.

Het gemengd koor in Baarlo heeft op de vaste dinsdagavond de repetitieavond. Er komen dan momenteel zo’n 33 dames en 15  heren  bij elkaar om in een ontspannen sfeer te repeteren o.l.v. dirigent Theo Timmermans.

Voor de dames begint de repetitie om 19.30 uur ( tot 21.00 uur ) terwijl de heren er om 20.00 uur bij komen, waarna gezamenlijk verder wordt  gerepeteerd tot 21.00 uur. De heren gaan nog even door tot 21.30 uur.

Ook kan het wel eens voorkomen dat iedereen om 19.30 uur begint, dit is afhankelijk van de in te studeren stukken.

De heren van het gemengd koor luisteren elke 14 dagen de woorddienst op in het verzorgingshuis 'Ter Borcht' in Baarlo.

Verder zingt het koor bij rouw- & trouwmissen als daarom gevraagd wordt. Ook zingt het koor o.a. in de H. Mis van het Vormsel, bij de dodenherdenking in mei, tijdens het H. Odilia octaaf maar de laatste tijd mogen we in de Kersttijd ook geregeld optreden bij div. verenigingen.

Naast deze activiteiten wordt gespreid over het jaar ook recreatief van alles georganiseerd.

Spreekt dit alles U ook aan, dan bent U van Harte  welkom  bij ons koor. Loop eens vrijblijvend binnen tijdens de repetitie op de dinsdagavond in het kerkzaaltje of neem contact op met onze dirigent Theo Timmermans ( tel. 4772207 ). Dat kan natuurlijk ook bij een van onderstaande bestuursleden.

Bestuursleden.

Dhr. Wim van de Bemt, voorzitter tel. 4771499

Mevr. Wilmy Kegel-Huijs, secretaris tel. 4773137

Mevr. Nelly van Soest-v.d. Kop, penningmeester tel. 4771324