Parochie H. Petrus Baarlo

Avondwakegroep

Elk jaar overlijden in Baarlo zo’n 30 personen. Ook en vooral in de droevige situatie die dan ontstaat, wil de parochie de nabestaanden tot steun zijn. Wanneer dit gewenst is, verzorgt een team van vrijwilligers een avondwake als voorbereiding op de dag van de uitvaart, daags daarna. In navolging van het oude gebruik om met de familie te bidden aan de vooravond van de uitvaart, is in november 1995 de avondwakegroep van start gegaan.

De avondwake is een woorddienst in de parochiekerk, die wordt geleid door 2 voorgangers. Aan de hand van het raamwerk dat voor de avondwake is opgesteld, bespreken deze 2 voorgangers tijdens een huisbezoek met de nabestaanden de invulling van de avondwake. In samenspraak worden teksten en muziekstukken uitgekozen. Op basis van de herinneringen aan de overledene wordt een waardig “in memoriam” uitgewerkt. Door medewerking van de nabestaanden kan de avondwake een zeer persoonlijk karakter krijgen.

In de weekends en op enkele bijzondere dagen door het jaar is het praktisch niet goed mogelijk een avondwake te verzorgen. Er is dan een gedachtenis van de overledene tijdens de H. Mis.

Voor de overledene wordt een gedachteniskruisje gemaakt, dat tijdens de avondwake (of de gedachtenis in de H. Mis) op de paaskaars wordt bevestigd. Ook tijdens de uitvaart is dit kruisje zichtbaar aanwezig. Aan het eind van de uitvaart krijgt het kruisje een plek op het gedachtenisbord achter in de kerk. Een heel jaar lang blijft dit kruisje daar hangen, ter herinnering aan de overledene.

Na een jaar wordt het gedachteniskruisje door de voorgangers van de avondwake bij de nabestaanden thuis bezorgd.

Op de zondag rond 1 en 2 november vindt in de kerk elk jaar een Allerzielendienst plaats. In deze viering worden alle overledenen van het voorbije jaar met name herdacht en wordt er een kaarsje voor hen opgestoken. De nabestaanden ontvangen een persoonlijke uitnodiging tot het bijwonen van de Allerzielendienst, die wordt besloten met een tocht naar het parochiekerkhof voor het zegenen van alle graven. Voor contactadres zie "adressen".