Parochie H. Petrus Baarlo

Dopen

HET SACRAMENT VAN HET DOOPSEL:

Als er ergens een kind is geboren, willen gelovige ouders dat graag onder Gods bescherming stellen en laten opnemen in de kerk door het sacrament van het Doopsel. Dit is het eerste sacrament: daardoor wordt een mens tot christen. Data voor dopen zijn niet ingepland door het jaar. Om een doopdatum af  te spreken kunt u bellen met de pastorie, 077-4771275 of stuur een mail naar : kapelaan@parochiebaarlo.nl