Parochie H. Petrus Baarlo

Priesterschap

Het Sacrament van het Priesterschap:

Een andere Ievenskeuze dan het huwelijk is het Priesterschap. 0ok daarvoor is er een sacrament.
Krachtens dit sacrament en de zending van de Bisschop is een priester gemachtigd om aan de gelovigen 
de andere sacramenten toe te dienen en in navolging van Christus zelf als herder
zorg te dragen voor de aan hem toevertrouwde mensen.