Parochie H. Petrus Baarlo

Ziekenzalving

Het Sacrament van de ziekenzalving:

De Ziekenzalving is een van de zeven sacramenten.
Als iemand voor een zware operatie staat,
ernstig ziek of stervende is en verlangt naar de Ziekenzalving,
kan de familie een afspraak maken met de pastoor.
 

De Ziekenzalving vindt plaats bij de zieke thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
Als de Ziekenzalving tijdig gebeurt kan de zieke zelf meebidden,
dit helpt om te komen tot overgave aan God en geeft vaker veel troost.