Parochie H. Petrus Baarlo

Eucharistievieringen

Het Sacrament van de Eucharistie:

De Eucharistie is het kern-sacrament van ons christelijk geloof. Het weekend en de bijzondere kerkelijke feestdagen kunnen het beste gevierd worden met de viering van de Eucharistie of de Heilige Mis. De gedoopte gelovigen worden uitgenodigd om er daadwerkelijk aan deel te nemen en als ze willen ter communie te gaan.

In onze kerk is er elk weekend een Eucharistieviering op zondagmorgen om 9.30 uur en door de week een op donderdagmorgen om 9.00 uur. Misintenties voor deze vieringen kunnen worden opgegeven in de pastorie en worden elke week vermeld op de kerkpagina van “Peel en Maas” en op de website van onze parochie.