Parochie H. Petrus Baarlo

Syd en Isa Slijpen gedoopt op 13-12-2015