Parochie H. Petrus Baarlo

Vormsel

SACRAMENT VAN HET VORMSEL

Op het belangrijke moment van de overgang van de basisschool naar de vervolgschool, van kind naar puber, is er in de kerk het Sacrament van het Vormsel. Hiervoor komt een keer per jaar onze bisschop of een van zijn vicarissen naar onze parochie. De vormelingen komen dan met hun ouders naar de kerk om door de zalving en de handoplegging zelf te kiezen voor hun geloof.

De catechetische voorbereiding gebeurt via en in samenwerking met de scholen.

Het Vormsel is het Sacrament van de Geest.

Het Doopsel is het Sacrament van het water.
De dopeling wordt kind van God en lid van de kerk.

De Eerste H. Communie is het Sacrament van brood en wijn.
De communicant ontvangt in de hostie Jezus zelf.

Het Vormsel is het Sacrament van de Geest.
De vormeling ontvangt door de handoplegging en de zalving de Heilige Geest.

Wat is een “Geest”?
Een geest kun je niet zien, maar hij ís er wél.
Hij is als de wind.

Een geest zit niet van buiten, maar van binnen.
Een geest is niet iets uiterlijks, maar iets innerlijks.
Aan het uiterlijk kun je zien of er een geest in zit.

De Geest ís er niet alleen, de geest dóét ook iets.
De geest doet vooral drie dingen:

  • De geest maakt levend. De geest ís niet het leven, maar gééft het leven.(De geest geven betekent dood gaan).
  • De geest doet goed en geeft heil. Andere woorden voor heil zijn: vrede, rust, geluk en gevoel van veiligheid.
  • De geest maakt vurig en geeft moed. De geest inspireert, maar geestdriftig en geeft moed en bezieling.

Naar die geest gaan de vormelingen speuren bij zichzelf en bij anderen.

  • Naar de Geest als bron van leven. (leven als gave van God, dat door ouders wordt doorgegeven)
  • Naar de Geest als bron van heil. ( naar mensen die goed doen aan anderen en daardoor bron van heil zijn zoals Jezus Christus was).
  • Naar de Geest als bron van moed. ( de geest die kracht geeft en moed om het goede te blijven doen, zoals koningen en ridders daartoe vroeger werden gezalfd).