Parochie H. Petrus Baarlo

Brief aan ouders verzorgers van Vormelingen 2021 2022

Geachte ouders/verzorgers,

 

Er is gelegenheid om het sacrament van het vormsel te ontvangen voor de kinderen van groep acht. Dat zal zijn op donderdag 9 december 2021 om 19.00 uur, toegediend door de hulpbisschop, mgr. E de Jong.

 

De lessen zullen plaatsvinden op school (de Diamant) op de dinsdagen vanaf 9 november om 14.45 uur en duren een half uur.

In de laatste week oefenen we op dinsdag 7 december in de kerk om 14.45 uur.

 

Ik wil graag een beroep doen op de medewerking van enkele ouders om wat praktische zaken in overleg met ondergetekende rond het vormsel te verzorgen, zoals het regelen van een fotograaf, en wie van de ouders bereid is om aanwezig te zijn bij de lessen en het oefenen in de kerk.

 

De ouderavond staat gepland op woensdag 20 oktober a.s. om 19.30 uur in het kerkzaaltje aan de Markt.

Aanmelden kan door bijgaand formulier in te vullen en te bezorgen bij Markt 3, 5991 AT in Baarlo, voor de 20e oktober.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Kapelaan H. te Boekhorst

Markt 3

5991 AT Baarlo; tel. 077-4771275